Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Spotkajmy się w lesie

Spotkajmy się w lesie

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzania naszych okolic i zapoznania się z przebiegami ścieżek dydaktycznych.

Jesień to zwykle czas, kiedy spotykamy się w lesie na zajęciach terenowych.
Rok 2020 i wszechobecna pandemia sprawiły jednak, że musimy nieco zweryfikować nasze plany.

W związku z sytuacją epidemiologiczną
jesteśmy zmuszeni
zawiesić do odwołania prowadzenie zajęć edukacyjnych
ale.. nie zostawimy was samych.

Poznawanie przez najmłodszych świata przyrody jest dla nas niezwykle istotne, więc mamy nadzieję, że sytuacja szybko ulegnie unormowaniu.

 

Zajęcia edukacyjne prowadzone są dla grup zorganizowanych w dni robocze od godz. 9:00 do 14:00, w oparciu o zgłoszenie zajęć edukacyjnych dostępne poniżej.

Za bezpieczeństwo, przestrzeganie zasad BHP i dyscyplinę w grupie zorganizowanej odpowiada opiekun grupy.

Podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników nadleśnictwa Radomsko opiekunowie muszą być obecni przez cały czas trwania zajęć.

Opiekunowie muszą dbać o utrzymanie dyscypliny i bezpieczeństwo osób małoletnich oraz pomagać w prowadzeniu zajęć.

Opiekun grupy osób małoletnich odpowiada w pełnym zakresie za szkody na osobach i mieniu wyrządzone przez znajdujących się pod jego opieką małoletnich, co potwierdza składając oświadczenie na „Zgłoszeniu zajęć edukacyjnych”.

Dla Państwa i naszej wygody stworzyliśmy formularz zgłoszenia zajęć, dzięki któremu w prosty sposób zaplanujemy spotkanie w lesie lub szkole. Dodatkowo w zakładce poniżej mogą Państwo zapoznać się z terminarzem zajęć edukacyjnych, abyście mogli sprawdzić dostępne wolne terminy. 

Regulamin zajęć edukacyjnych

 Zgłoszenie zajęć edukacyjnych

Wypełniony formularz można wysłać do biura Nadleśnictwa pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście.

Formularz zgłoszeniowy powinien wpłynąć do Nadlesnictwa na 7 dni przed zajęciami.

Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ścieżki z przewodnikiem, po uzgodnieniu terminu. 


Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt
z panią Izą Randak (tel. 044 683 20 10 wew. 42)

 

 

Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odwołania zajęć edukacyjnych, w szczególności z powodu:

  • Nie stawienia się uczestników w ustalonym miejscu i czasie.
  • Niedostosowania ubioru do warunków terenowych.
  • Niewłaściwego zachowania uczestników zajęć.
  • Złych warunków atmosferycznych i alertów z ostrzeżeniami pogodowymi,
  • Braku wyznaczonego opiekuna grupy,
  • Innych powodów niezależnych od organizatora.