Lista wydarzeń Lista wydarzeń

Czy sarna jest żoną jelenia?

Projekt edukacyjny dla pięcio- i sześciolatków.

Nadleśnictwo Radomsko prowadzi projekt edukacyjny pn. „Czy sarna jest żoną jelenia? Multimedialna edukacja ekologiczna na ścieżce edukacyjnej Strzałków."
Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 
Założenia projektu:
1. Projekt skierowany jest do dzieci przedszkolnych z najstarszej grupy wiekowej (5 i 6 latki).
2. Do udziału w projekcie może zgłosić się 10 placówek oświatowych z terenu powiatu radomszczańskiego. 
3. Każda zgłaszająca się do udziału w projekcie placówka może skierować na zajęcia 1 grupę przedszkolaków. 
4. Grupa zgłoszona do projektu powinna liczyć nie więcej niż 30 osób.
5. Zajęcia będą odbywać się w marcu oraz ewentualnie w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych również w kwietniu.
6. Zgłoszenia placówki należy dokonać na formularzu dołączonym do pisma.
7. Zgłoszenia można nadsyłać do Nadleśnictwa Radomsko pocztą elektroniczną, tradycyjną, faksem lub dostarczyć osobiście.
8. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 stycznia włącznie.
9. Po zamknięciu zgłoszeń w terminie do 14 lutego zgłaszająca się placówka otrzyma potwierdzenie zgłoszenia.
10. Z każdą zaakceptowaną placówką oświatową termin zajęć będzie ustalany indywidualnie.
11. Jednego dnia tylko jedna grupa przedszkolaków może odwiedzić ścieżkę edukacyjną w ramach projektu.
12. O zaakceptowaniu zgłoszenia decyduje kolejność wpływania zgłoszeń do Sekretariatu Nadleśnictwa Radomsko.
 
Przebieg zajęć:
1. Nadleśnictwo Radomsko zapewnia przejazd autokarem na ścieżkę edukacyjną Strzałków.
1. Całość zajęć odbywa się na odnowionej ścieżce edukacyjnej oraz Izbie Edukacyjnej na terenie leśnictwa Strzałków.
2. Grupie zaproponowana zostanie forma zajęć angażująca uczestników w rozwiązywanie zadań w ramach małych podgrup. Grupy będą miały do rozwiązania zadania, które pozwalają osiągnąć cele operacyjne projektu. 
 
Cele operacyjne:
1. Uczestnik po zajęciach potrafi rozróżnić gatunek iglasty od liściastego. Zna nazwy: sosna, modrzew, dąb, brzoza (wykorzystanie stołów edukacyjnych w Izbie Edukacyjnej).
2. Uczestnik po zajęciach potrafi rozróżnić główne gatunki zwierząt występujące w radomszczańskich lasach. (wykorzystanie stołów edukacyjnych w Izbie Edukacyjnej)
3. Uczestnik po zajęciach potrafi opowiedzieć o tym, jak z nasionka powstaje drzewo (szkółka leśna) (wykorzystanie tabletu multimedialnego podczas zwiedzania szkółki leśnej).
4. Uczestnik po zajęciach potrafi odpowiednio zachowywać się w lesie (wykorzystanie tablic edukacyjnych).
5. Uczestnik we, że lasów w Polsce przybywa (dyskusja angażująca uczestników 
w interakcje na pomoście przy użytku ekologicznym)
 
Godzina powrotu do placówki oświatowej będzie ustalona indywidualnie. W razie wyrażenia chęci przez uczestników zajęć możliwe będzie rozpalenie ogniska i wykorzystanie grilla. W przypadku chęci korzystania z takiej formy zakończenia zajęć prowiant powinien być zapewniony we własnym zakresie.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela w Nadleśnictwie Radomsko pani Iza Randak (tel. 694 578 611).
Serdecznie zapraszam do udziału w naszym projekcie edukacyjnym.