Lista wydarzeń Lista wydarzeń

Naucz się kochać lasy

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło 21 marca Międzynarodowym Dniem Lasów, który od 2012 roku obchodzony jest na całym świecie.

Tegoroczny Międzyanarodowy Dzień Lasów świętujemy pod hasłem
"Naucz się kochać lasy"

Obchody mają na celu rozbudzenie w społeczności całego świata świadomości znaczenia lasów dla człowieka. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca wszystkie kraje do podejmowania działań służących pogłębianiu wiedzy o roli i znaczeniu lasów.

Tematem Międzynarodowego Dnia Lasów w 2019 roku są
„Lasy i Edukacja"

Dla nas leśników najważniejsze jest, aby uświadomić i pomóc lepiej zrozumieć, że kierunek zachowania zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń, jest kluczowy.

Lasy pomagają utrzymać czyste powietrze, glebę i wodę, pozytywnie oddziałują na zdrowie człowieka i stanowią oręż w walce ze zmianami klimatu. Ludzie coraz bardziej odłączają się od natury i coraz bardziej brakuje im świadomości i zrozumienia lasów. Korzyści, jakie przynoszą oraz potrzeby zarządzania nimi w zrównoważony sposób. Wszystko to sprawia, że niezwykle ważne staje się wprowadzenie lasów w życie młodych ludzi we wczesnym wieku.

W Nadleśnictwie Radomsko przez cały rok nie zapominamy o tych zasadach i spotykamy się z większymi i mniejszymi grupami w lesie, w szkole, w praku. Wszędzie tam, gdzie można porozmawiać o lesie.

Jeśli chcesz zorganizować takie zajęcia, zerknij w zakladkę Edukacja.
Znajdziesz tam wszystkie potrzebne informacje. Spotkajmy się w lesie!