Lista wydarzeń Lista wydarzeń

Wystawa "Zwierzęta łowne i ptaki drapieżne"

W dniu 17 lutego 2015 r. w Muzeum Regionalnym w Radomsku odbyło się otwarcie wystawy pt. „ZWIERZĘTA ŁOWNE i PTAKI DRAPIEŻNE" ze zbiorów Działu Przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Podstawą ekspozycji są wypreparowane ptaki oraz zwierzęta leśne. Towarzyszą im plansze oraz zdjęcia zawierające informacje dotyczące środowisk naturalnych zwierząt, poruszające problematykę ochrony gatunkowej wraz z ochroną strefową wybranych gatunków.

Wystawa zbudowana jest z trzech modułów.  Pierwszy prezentuje zwierzęta łowne czyli gatunki dzikich ssaków i ptaków żyjących w środowisku naturalnym, będące zgodnie z obowiązującym prawem, przedmiotem pozyskiwania w drodze polowania lub odłowów dokonywanych przez człowieka. Zobaczymy tu m.in.: borsuki, łosie, kuny, lisy, sarny, zające. Kolejny moduł to ptaki drapieżne takie jak np. bielik, krogulec, myszołów, sokół. Z kolei w trzecim module możemy zobaczyć ptaki łowne m. in.: cyraneczka, gęś, bażant, kuropatwa, czy gołąb.

Podczas otwarcia prelekcję na temat „Różnych gatunków zwierząt" wygłosił Pan Eryk Kowalski – pracownik Nadleśnictwa w Radomsku. Zaprezentował również odpowiednie do wystawy eksponaty w postaci: skóry borsuka, lisa czy też zająca, a także poroża jelenia oraz łosia. Uczestnicy wystawy, a zwłaszcza dzieci wykazywały ogromne zainteresowanie tą tematyką. Ekspozycja ma na celu poszerzać wiedzę na temat różnych gatunków zwierząt.

Wystawa będzie czynna do końca kwietnia 2015 r.

(źródło: Muzeum Regionalne w Radomsku, http://muzeum.radomsko.pl/zaproszenie-50/)

    

fot. Alina Wilkoszewska - Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w  Radomsku