Dla mediów Dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest:

Piotr Szymocha
Zastępca Nadleśniczego
tel.: 44 683 20 10
e-mail: piotr.szymocha@lodz.lasy.gov.pl

Osobami odpowiedzialnymi za kontakt z mediami
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi są:

Alicja Sitek
Referent ds. promocji, mediów i edukacji
tel.: 724 722 208
e-mail: alicja.sitek@lodz.lasy.gov.pl