Siedziba Nadleśnictwo Radomsko
Nadleśnictwo Radomsko
44 683 20 10
44 683 20 85

ul. Piłsudskiego 3, 97-500 Radomsko

Konta bankowe:

Nadleśniczy
dr inż. Tomasz Wrzalik
44 683 20 10 wew. 33
Zastępca Nadleśniczego
Piotr Szymocha
44 683 20 10 wew. 33
Główna Księgowa
Alicja Kowalska
44 683 20 10 wew. 35
Inżynier Nadzoru
Tomasz Niedźwiedzki
44 683 20 10 wew. 46

Pion Zastępcy Nadleśniczego - Dział Gospodarki Leśnej

Krzysztof Czarnecki
Specjalista SL ds. gospodarki magazynowej i sprzedaży drewna
Tel.: 44 683 20 10 wew. 37 (668 027 465)
Ewelina Kołodziejczyk
Starszy Specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: 44 683 20 10 wew. 43 (534 697 991)
Anna Parada
Starszy Specjalista ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 44 683 20 10 wew. 45 (600 314 211)
Łukasz Praszczyk
Specialista ds. ochrony lasu
Tel.: 44 683 20 10 wew. 30 (531 103 302)
Izabela Randak
Starszy Specjalista ds. użytkowania lasu i LMN
Tel.: 44 683 20 10 wew. 42 (694 578 611)
Marcin Parada
Specjalista SL ds. marketingu
Tel.: 44 683 20 10 wew. 47 (604 310 633)

Pion Sekretarza - Dział Administracyjno - Gospodarczy

Grzegorz Muszyński
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 44 683 20 10 wew. 44
Andrzej Borowiec
Specialista ds. administracji, transportu i gospodarki magazynowej
Tel.: 44 683 20 10 wew. 41
Piotr Kluszczyński
Specjalista ds. remontów i inwestycji
Tel.: 44 683 20 10 wew. 39 (792 043 767)
Klaudia Wojtasik (wz. Ewy Chętkowskiej)
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 44 683 20 10

Pion Głównego Księgowego - Dział Finansowo - Księgowy

Izabela Gruca
Starsza Księgowa / Zastępca Głównej Księgowej
Tel.: 44 683 20 10 wew. 36
Anita Kaźmierska
Księgowa
Tel.: 44 683 20 10 wew. 38
Anna Gros
Starszy referent ds. kadr i płac
Tel.: 44 683 20 10 wew. 40

Posterunek Straży Leśnej

Krzysztof Surmacki
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 44 683 20 10 wew. 34 (606 796 308)
Sławomir Stramski
Strażnik Leśny
Tel.: 44 683 20 10 wew. 34