Wydawca treści Wydawca treści

Spotkajmy się w lesie

Zajęcia edukacyjne prowadzone są dla grup zorganizowanych w dni robocze od godz. 9:00 do 14:00, w oparciu o zgłoszenie zajęć edukacyjnych dostępne poniżej.

Krok 1 - Sprawdź, czy mamy wolny termin?

W naszym kalendarzu na bieżąco wpisujemy rezerwacje i zajęte terminy. Zanim zadzwonisz zobacz, czy możemy się spotkać w dniu, o którym myślisz.

 

Krok 2- Zadzwoń do edukatora

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z panią Izą Randak (tel. 044 683 20 10 wew. 42 lub 694 578 611).
Potwierdzimy możliwość przeprowadzenia zajęć i wstepnie zarezerwujemy wybrany przez Ciebie termin.

Krok 3 - Dostarcz zgłoszenie zajęć edukacyjnych

Dla Państwa i naszej wygody stworzyliśmy formularz zgłoszenia zajęć, dzięki któremu bedziemy lepiej wiedzieć, co czego oczekujecie od nas i kto na nas czeka w lesie lub na zajęciach.

Wypełniony formularz można wysłać do biura Nadleśnictwa pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście.
UWAGA! Formularz zgłoszeniowy powinien wpłynąć do Nadlesnictwa na 7 dni przed zajęciami. W przeciwnym razie wstępna rezerwacja jest odwołana i udostepniona ponownie.

 

To takie proste! Jeszcze tylko kilka ważnych informacji na koniec.

Za bezpieczeństwo, przestrzeganie zasad BHP i dyscyplinę w grupie zorganizowanej odpowiada opiekun grupy.

Podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników nadleśnictwa Radomsko opiekunowie muszą być obecni przez cały czas trwania zajęć.

Opiekunowie muszą dbać o utrzymanie dyscypliny i bezpieczeństwo osób małoletnich oraz pomagać w prowadzeniu zajęć.

Opiekun grupy osób małoletnich odpowiada w pełnym zakresie za szkody na osobach i mieniu wyrządzone przez znajdujących się pod jego opieką małoletnich, co potwierdza składając oświadczenie na „Zgłoszeniu zajęć edukacyjnych”.