Wydawca treści Wydawca treści

INFORMACJA O PRACACH LEŚNYCH

W poniższej tabeli znajdą Państwo informacje o miejscach, w których aktualnie prowadzone są prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna. Informujmy, że miejsca te są objęte czasowym zakazem wstępu do lasu.

L-ctwo Bąkowa Góra              
       
  Adres leśny Grupa czynności
  01-47    -f  CP-P      pozyskanie w CP               
  01-11    -f  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  01-19    -b  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  01-19    -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
  01-22    -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  01-46    -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  01-49    -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
  01-49    -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  01-49    -f  TPP       trzebież późna pozytywna      
  01-49    -g  TPP       trzebież późna pozytywna      
  01-63    -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
  01-63    -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
  01-10    -c  IB        rębnia Ib                     
  01-11    -m  IB        rębnia Ib                     
  01-36    -b  IB        rębnia Ib                     
  01-22    -c  IIIAU     rębnia IIIa uprzątające       
       
L-ctwo Masłowice                
       
  Adres leśny Grupa czynności
  02-107   -h  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  02-111   -m  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  02-158   -a  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  02-158   -f  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  02-158   -i  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  02-158   -l  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  02-111   -o  TPP       trzebież późna pozytywna      
  02-130   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
  02-130   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
  02-158   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  02-84    -h  TPP       trzebież późna pozytywna      
  02-84    -i  TPP       trzebież późna pozytywna      
  02-105   -a  IB        rębnia Ib                     
  02-105   -b  IB        rębnia Ib                     
       
L-ctwo Kocierzowy               
       
  Adres leśny Grupa czynności
  03-231   -l  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  03-232   -f  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  03-183   -j  TPP       trzebież późna pozytywna      
  03-211   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
  03-211   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  03-229   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  03-229   -f  TPP       trzebież późna pozytywna      
  03-229   -i  TPP       trzebież późna pozytywna      
  03-232   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  03-255   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
  03-255   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  03-255   -k  TPP       trzebież późna pozytywna      
  03-255   -l  TPP       trzebież późna pozytywna      
  03-256   -k  TPP       trzebież późna pozytywna      
  03-196   -r  IB        rębnia Ib                     
  03-248   -c  IB        rębnia Ib                     
  03-256   -d  IIIAU     rębnia IIIa uprzątające       
       
L-ctwo Kruplin                  
       
  Adres leśny Grupa czynności
  04-287   -f  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  04-287   -h  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  04-291   -f  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  04-273   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
  04-281   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
  04-286   -f  TPP       trzebież późna pozytywna      
  04-287   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  04-270   -c  IIIBU     rębnia IIIb uprzątające       
  04-292   -f  IIIBU     rębnia IIIb uprzątające       
  04-290   -h  IVD       rębnia IVd                    
       
L-ctwo Murowaniec               
       
  Adres leśny Grupa czynności
  05-325   -f  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  05-312   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
  05-312   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
  05-313   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
  05-334   -d  IIIB      rębnia IIIb                   
  05-337   -c  IIIB      rębnia IIIb                   
       
L-ctwo Kruszyna                 
       
  Adres leśny Grupa czynności
  06-394   -a  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  06-398   -b  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  06-398   -h  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  06-420   -f  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  06-393   -h  TPP       trzebież późna pozytywna      
  06-406   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
  06-407   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
  06-420   -g  TPP       trzebież późna pozytywna      
  06-389   -b  IIIAU     rębnia IIIa uprzątające       
  06-419   -c  IIIAU     rębnia IIIa uprzątające       
       
L-ctwo Krzętów                  
       
  Adres leśny Grupa czynności
  07-470   -b  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  07-443   -g  TPP       trzebież późna pozytywna      
  07-443   -h  TPP       trzebież późna pozytywna      
  07-458   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
  07-463   -d  IIIAU     rębnia IIIa uprzątające       
  07-442   -a  IIIB      rębnia IIIb                   
  07-455   -b  IIIB      rębnia IIIb                   
       
L-ctwo Kobiele                  
       
  Adres leśny Grupa czynności
  08-570   -d  CP-P      pozyskanie w CP               
  08-539   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
  08-539   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  08-541   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
  08-507   -c  IIIB      rębnia IIIb                   
  08-528   -f  IVD       rębnia IVd                    
  08-530   -a  IVD       rębnia IVd                    
  08-536   -b  IVD       rębnia IVd                    
  08-550   -c  IVDU      rębnia IVd uprzątające        
  08-551   -a  IVDU      rębnia IVd uprzątające        
  08-552   -d  IVDU      rębnia IVd uprzątające        
  08-552   -h  IVDU      rębnia IVd uprzątające        
       
L-ctwo Strzałków                
       
  Adres leśny Grupa czynności
  09-620   -a  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  09-620   -f  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  09-582   -h  TPP       trzebież późna pozytywna      
  09-582   -i  TPP       trzebież późna pozytywna      
  09-582   -k  TPP       trzebież późna pozytywna      
  09-597   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
  09-597   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
  09-598   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
  09-598   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  09-582   -a  IB        rębnia Ib                     
       
L-ctwo Folwarki                 
       
  Adres leśny Grupa czynności
  10-660   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
  10-663   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
  10-663   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
  10-676   -l  TPP       trzebież późna pozytywna      
  10-677   -f  TPP       trzebież późna pozytywna      
  10-685   -c  IB        rębnia Ib                     
  10-685   -d  IB        rębnia Ib                     
       
L-ctwo Stobiecko                
       
  Adres leśny Grupa czynności
  11-711   -b  CP-P      pozyskanie w CP               
  11-711   -d  CP-P      pozyskanie w CP               
  11-725   -b  CP-P      pozyskanie w CP               
  11-711   -a  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  11-711   -c  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  11-711   -g  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  11-702   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  11-702   -f  TPP       trzebież późna pozytywna      
  11-702   -g  TPP       trzebież późna pozytywna      
  11-703   -i  TPP       trzebież późna pozytywna      
  11-736   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
  11-736   -p  TPP       trzebież późna pozytywna      
       
L-ctwo Gajęcice                 
       
  Adres leśny Grupa czynności
  12-804   -b  CP-P      pozyskanie w CP               
  12-796   -g  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  12-818   -d  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  12-819   -a  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  12-819   -b  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  12-819   -f  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  12-781   -i  TPP       trzebież późna pozytywna      
  12-784   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
  12-795   -k  TPP       trzebież późna pozytywna      
  12-796   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
  12-804   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
  12-804   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  12-804   -f  TPP       trzebież późna pozytywna      
  12-818   -f  TPP       trzebież późna pozytywna      
  12-818   -g  TPP       trzebież późna pozytywna      
  12-818   -i  TPP       trzebież późna pozytywna      
  12-818   -j  TPP       trzebież późna pozytywna      
  12-819   -g  TPP       trzebież późna pozytywna      
  12-781   -h  IIIB      rębnia IIIb                   
       
L-ctwo Gosp. Szkółkarskie       
       
  Adres leśny Grupa czynności
       

 

Prowadzone prace dostarczają surowca drzewnego oraz inicjują młode pokolenie lasu. Prowadzone są także tzw. trzebieże. Po zakończeniu prac, teren będzie porządkowany.aktualizacja danych: 10.05.2022 r.

 

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z p. Izabelą Randak
tel. 44 683 20 10 wew. 42