Wydawca treści Wydawca treści

INFORMACJA O PRACACH LEŚNYCH

W poniższej tabeli znajdą Państwo informacje o miejscach, w których aktualnie prowadzone są prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna. Informujmy, że miejsca te są objęte czasowym zakazem wstępu do lasu.

L-ctwo Bąkowa Góra              
       
  Adres leśny Grupa czynności
  01-2     -f  CP-P      pozyskanie w CP               
  01-2     -b  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  01-2     -g  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  01-2     -h  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  01-3     -a  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  01-3     -c  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  01-45    -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
  01-45    -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
  01-54    -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
  01-54    -h  TPP       trzebież późna pozytywna      
  01-55    -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
  01-42    -c  IIIAU     rębnia IIIa uprzątające       
  01-17    -f  IIIBU     rębnia IIIb uprzątające       
       
L-ctwo Masłowice                
       
  Adres leśny Grupa czynności
  02-148   -c  CP-P      pozyskanie w CP               
  02-79    -k  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  02-114   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
  02-134   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
  02-135   -g  TPP       trzebież późna pozytywna      
  02-135   -h  TPP       trzebież późna pozytywna      
  02-136   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
  02-136   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
  02-136   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
  02-136   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  02-152   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
  02-152   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
  02-153   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
  02-153   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
  02-153   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
  02-165   -g  TPP       trzebież późna pozytywna      
  02-166   -f  TPP       trzebież późna pozytywna      
  02-145   -d  IB        rębnia Ib                     
  02-160   -c  IIIA      rębnia IIIa                   
  02-160   -b  IIIAU     rębnia IIIa uprzątające       
       
L-ctwo Kocierzowy               
       
  Adres leśny Grupa czynności
  03-216   -n  CP-P      pozyskanie w CP               
  03-184   -b  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  03-186   -j  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  03-186   -k  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  03-223   -h  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  03-224   -g  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  03-180   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  03-180   -f  TPP       trzebież późna pozytywna      
  03-180   -g  TPP       trzebież późna pozytywna      
  03-186   -i  TPP       trzebież późna pozytywna      
  03-168   -d  IB        rębnia Ib                     
  03-215   -d  IB        rębnia Ib                     
  03-223   -g  IB        rębnia Ib                     
  03-223   -k  IVD       rębnia IVd                    
       
L-ctwo Kruplin                  
       
  Adres leśny Grupa czynności
  04-270   -i  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  04-275   -b  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  04-766   -d  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  04-767   -c  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  04-291   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
  04-291   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
  04-301   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
  04-302   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
  04-304   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
  04-309   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
  04-307   -a  IIIB      rębnia IIIb                   
  04-298   -b  IIIBU     rębnia IIIb uprzątające       
       
L-ctwo Murowaniec               
       
  Adres leśny Grupa czynności
  05-372   -d  CP-P      pozyskanie w CP               
  05-314   -b  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  05-325   -a  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  05-325   -h  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  05-360   -b  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  05-317   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
  05-317   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  05-320   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
  05-324   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
  05-324   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
  05-324   -f  TPP       trzebież późna pozytywna      
  05-325   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
  05-325   -i  TPP       trzebież późna pozytywna      
  05-325   -j  TPP       trzebież późna pozytywna      
  05-329   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
  05-336   -g  TPP       trzebież późna pozytywna      
  05-350   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  05-355   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
  05-359   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
  05-316   -a  IIIA      rębnia IIIa                   
  05-316   -d  IIIA      rębnia IIIa                   
  05-355   -d  IIIA      rębnia IIIa                   
  05-343   -d  IVD       rębnia IVd                    
       
L-ctwo Kruszyna                 
       
  Adres leśny Grupa czynności
  06-392   -f  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  06-393   -a  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  06-450   -f  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  06-450   -g  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  06-391   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  06-391   -f  TPP       trzebież późna pozytywna      
  06-391   -i  TPP       trzebież późna pozytywna      
  06-392   -g  TPP       trzebież późna pozytywna      
  06-392   -h  TPP       trzebież późna pozytywna      
  06-394   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
  06-434   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
  06-434   -h  TPP       trzebież późna pozytywna      
  06-417   -d  IIIAU     rębnia IIIa uprzątające       
  06-410   -d  IIIBU     rębnia IIIb uprzątające       
       
L-ctwo Krzętów                  
       
  Adres leśny Grupa czynności
  07-467   -c  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  07-469   -a  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  07-469   -i  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  07-486   -i  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  07-497   -g  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  07-455   -f  TPP       trzebież późna pozytywna      
  07-457   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
  07-458   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  07-458   -g  TPP       trzebież późna pozytywna      
  07-469   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  07-469   -f  TPP       trzebież późna pozytywna      
  07-495   -d  IB        rębnia Ib                     
  07-495   -f  IB        rębnia Ib                     
  07-481   -i  IIIA      rębnia IIIa                   
       
L-ctwo Kobiele                  
       
  Adres leśny Grupa czynności
  08-533   -b  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  08-549   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
  08-549   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
  08-555   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
  08-555   -f  TPP       trzebież późna pozytywna      
  08-555   -h  TPP       trzebież późna pozytywna      
  08-555   -i  TPP       trzebież późna pozytywna      
  08-555   -j  TPP       trzebież późna pozytywna      
  08-555   -k  TPP       trzebież późna pozytywna      
  08-555   -l  TPP       trzebież późna pozytywna      
  08-555   -n  TPP       trzebież późna pozytywna      
  08-555   -o  TPP       trzebież późna pozytywna      
  08-555   -d  IIIAU     rębnia IIIa uprzątające       
  08-535   -a  IVD       rębnia IVd                    
  08-540   -b  IVDU      rębnia IVd uprzątające        
       
L-ctwo Strzałków                
       
  Adres leśny Grupa czynności
  09-599   -k  CP-P      pozyskanie w CP               
  09-595   -f  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  09-595   -g  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  09-602   -h  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  09-610   -h  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  09-642   -c  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  09-642   -j  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  09-595   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  09-606   -f  TPP       trzebież późna pozytywna      
  09-607   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
  09-620   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  09-633   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
  09-633   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  09-633   -f  TPP       trzebież późna pozytywna      
  09-600   -m  IIIAU     rębnia IIIa uprzątające       
  09-578   -a  IVD       rębnia IVd                    
       
L-ctwo Folwarki                 
       
  Adres leśny Grupa czynności
  10-639   -j  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  10-656   -l  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  10-656   -m  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  10-659   -f  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  10-639   -k  TPP       trzebież późna pozytywna      
  10-659   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
  10-659   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
  10-659   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
  10-659   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  10-661   -g  TPP       trzebież późna pozytywna      
  10-664   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
  10-664   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
  10-664   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  10-664   -f  TPP       trzebież późna pozytywna      
  10-664   -h  TPP       trzebież późna pozytywna      
  10-668   -d  IB        rębnia Ib                     
  10-668   -f  IB        rębnia Ib                     
       
L-ctwo Stobiecko                
       
  Adres leśny Grupa czynności
  11-697   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
  11-697   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
  11-697   -f  TPP       trzebież późna pozytywna      
  11-699   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
  11-699   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
  11-699   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  11-699   -f  TPP       trzebież późna pozytywna      
  11-714   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
  11-714   -g  TPP       trzebież późna pozytywna      
  11-725   -a  IB        rębnia Ib                     
       
L-ctwo Gajęcice                 
       
  Adres leśny Grupa czynności
  12-820   -h  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
  12-820   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
  12-820   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
  12-820   -f  TPP       trzebież późna pozytywna      
  12-820   -g  TPP       trzebież późna pozytywna      
  12-820   -i  TPP       trzebież późna pozytywna      
       
L-ctwo Gosp. Szkółkarskie       
       
  Adres leśny Grupa czynności
  13-576   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      

Prowadzone prace dostarczają surowca drzewnego oraz inicjują młode pokolenie lasu. Prowadzone są także tzw. trzebieże. Po zakończeniu prac, teren będzie porządkowany.aktualizacja danych: 02.06.2023 r.

 

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z p. Izabelą Randak
tel. 44 683 20 10 wew. 42