Wydawca treści Wydawca treści

INFORMACJA O PRACACH LEŚNYCH

W poniższej tabeli znajdą Państwo informacje o miejscach, w których aktualnie prowadzone są prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna. Informujmy, że miejsca te są objęte czasowym zakazem wstępu do lasu.

Prowadzone prace dostarczają surowca drzewnego oraz inicjują młode pokolenie lasu. Prowadzone są także tzw. trzebieże. Po zakończeniu prac, teren będzie porządkowany.

Lokalizację poszczególnych wydzieleń można sprawdzić na mapie dostępnej w Banku Danych o Lasach: 
https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

L-ctwo Bąkowa Góra              
     
Adres leśny Grupa czynności
01-18    -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
01-18    -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
01-21    -g  IB        rębnia Ib                     
01-24    -c  IIIA      rębnia IIIa                   
01-66    -m  IIIAU     rębnia IIIa uprzątające       
     
L-ctwo Masłowice                
     
Adres leśny Grupa czynności
02-100   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
02-95    -f  IB        rębnia Ib                     
02-97    -d  IB        rębnia Ib                     
     
L-ctwo Kocierzowy               
     
Adres leśny Grupa czynności
03-196   -a  IB        rębnia Ib                     
03-218   -h  IIIB      rębnia IIIb                   
03-195   -p  IIIBU     rębnia IIIb uprzątające       
03-202   -a  IIIBU     rębnia IIIb uprzątające       
     
L-ctwo Kruplin                  
     
Adres leśny Grupa czynności
04-298   -d  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
04-301   -b  TWP       trzebież wczesna pozytywna    
04-269   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
04-269   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
04-288   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
04-289   -d  TPP       trzebież późna pozytywna      
04-298   -f  TPP       trzebież późna pozytywna      
04-303   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
04-288   -a  IVD       rębnia IVd                    
04-293   -d  IVD       rębnia IVd                    
     
L-ctwo Murowaniec               
     
Adres leśny Grupa czynności
05-315   -d  IIIA      rębnia IIIa                   
05-356   -g  IIIA      rębnia IIIa                   
05-357   -b  IIIA      rębnia IIIa                   
05-357   -c  IIIA      rębnia IIIa                   
     
L-ctwo Kruszyna                 
     
Adres leśny Grupa czynności
06-428   -f  IVD       rębnia IVd                    
     
L-ctwo Krzętów                  
     
Adres leśny Grupa czynności
07-447   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
07-474   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
07-489   -d  IB        rębnia Ib                     
07-496   -b  IB        rębnia Ib                     
07-470   -i  IIIAU     rębnia IIIa uprzątające       
07-493   -c  IIIAU     rębnia IIIa uprzątające       
07-493   -f  IIIAU     rębnia IIIa uprzątające       
07-479   -h  IIIBU     rębnia IIIb uprzątające       
     
L-ctwo Kobiele                  
     
Adres leśny Grupa czynności
08-522   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
08-522   -g  TPP       trzebież późna pozytywna      
08-531   -a  IVDU      rębnia IVd uprzątające        
08-534   -a  IVDU      rębnia IVd uprzątające        
     
L-ctwo Strzałków                
     
Adres leśny Grupa czynności
09-583   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
09-602   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
09-634   -b  IB        rębnia Ib                     
09-643   -g  IB        rębnia Ib                     
09-644   -h  IB        rębnia Ib                     
     
L-ctwo Folwarki                 
     
Adres leśny Grupa czynności
10-603   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
10-603   -b  TPP       trzebież późna pozytywna      
10-603   -c  TPP       trzebież późna pozytywna      
10-652   -i  IB        rębnia Ib                     
10-652   -k  IB        rębnia Ib                     
10-676   -p  IB        rębnia Ib                     
10-652   -n  IIIA      rębnia IIIa                   
10-653   -h  IIIB      rębnia IIIb                   
     
L-ctwo Stobiecko                
     
Adres leśny Grupa czynności
11-732   -b  IB        rębnia Ib                     
     
L-ctwo Gajęcice                 
     
Adres leśny Grupa czynności
12-789   -a  TPP       trzebież późna pozytywna      
12-801   -c  IB        rębnia Ib                     
12-810   -f  IB        rębnia Ib                     
     
L-ctwo Gosp. Szkółkarskie       
     
Adres leśny Grupa czynności
13-577   -i  IVD       rębnia IVd                    

aktualizacja danych: 26.03.2020 r.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z p. Izabelą Randak
tel. 44 683 20 10 wew. 42