Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zakaz wstępu do lasu

Zakaz wstępu do lasu

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, jak również w  związku z rekomendacją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, skierowanego do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - PGL Lasy Państwowe,

wprowadzam
ZAKAZ WSTĘPU DO LASU OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM


Podpisał:
Nadleśniczy Tomasz Wrzalik