Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zalesianie gruntów rolnych w ramach PROW

Zalesianie gruntów rolnych w ramach PROW

W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Nadleśnictwo Radomsko informuje iż, przyjmuje wnioski o sporządzenie planów zalesienia zgodnie z w/w dokumentacją.