Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP w Łodzi posiada certyfikat PEFC i FSC przyznawany gospodarce leśnej

 
 
Certyfikat PEFC
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi 13 stycznia 2018 roku uzyskała certyfikat PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification).
 
Niezależni audytorzy z firmy SGS Polska potwierdzili zgodność gospodarki leśnej prowadzonej przez jednostki RDLP w Łodzi z kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów PEFC. Ostatni audyt odbył się w dniach 4 – 6 grudnia 2017r. Audytem objęto następujące nadleśnictwa: Radomsko, Bełchatów, Gostynin. Sprawdzono zgodność systemu zarządzania RDLP w Łodzi z sześcioma kryteriami audytu. Były nimi między innymi utrzymanie, wzmocnienie oraz powiększanie i podnoszenie wartości zasobów leśnych i ich udział w globalnym bilansie węgla, zachowanie i wzmocnienie zdrowia i witalności ekosystemów leśnych, utrzymanie i wzmocnienie produkcyjnych funkcji lasów.
 
 Certyfikat (  PL PEFC-12/0006) obowiązuje w okresie od 13.01.2018 do 12.01.2021 r.
 
Certyfikat FSC ® (C018276)

Certyfikat FSC o numerze: SGS-FM/COC-011009 dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi obowiązuje od dnia 7 maja 2018 r. do dnia 6 maja 2023 r.

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC® C018276) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP w Łodzi są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

 
Dane dot. monitoringu gospodarki leśnej i lasów HCVF znajdują się w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa. Szczegółowe informacje można uzyskać w nadleśnictwie.