Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP w Łodzi posiada certyfikat PEFC przyznawany gospodarce leśnej

W listopadzie 2021 roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi został przeprowadzony audyt gospodarki leśnej w systemie PEFC przez zespół audytorów z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji potwierdziło spełnianie wymagań Normy Krajowej PEFC – PEFC PL 1003 : 2012 v.2 „Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania”
w następującym zakresie: trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

W wyniku przeprowadzonego audytu został przyznany naszej Dyrekcji kolejny certyfikat o numerze:

PCBC/PEFC-3/1/2021

Integralną częścią przyznanego certyfikatu jest załącznik z subcertyfikatami dla wszystkich 19 nadleśnictw łódzkiej Dyrekcji.
Okres ważności od 21.12.2021 r. do 12.01.2024 r.