Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Radomsko położone jest w województwie łódzkim, na obszarze trzech powiatów oraz w województwie śląskim, gdzie zajmuje teren powiatu częstochowskiego w gminie Kruszyna.

Największa część nadleśnictwa położona jest w powiecie radomszczańskim, na terenie gmin: Radomsko, Dobryszyce, Gomunice, Kamieńsk – miasto, Kamieńsk – obszar wiejski, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Masłowice, Radomsko, Wielgomłyny, Żytno. W powiecie pajęczańskim Nadleśnictwo Radomsko położone jest na terenie gmin: Nowa Brzeźnica, Pajęczno – miasto, Pajęczno – obszar wiejski, Strzelce Wielkie. W powiecie piotrkowskim nadleśnictwo położone jest na terenie dwóch gmin: Łęki Szlacheckie, Ręczno.

Nadleśnictwo Radomsko wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Sąsiaduje z nadleśnictwami: Przedbórz, Piotrków, Bełchatów, Wieluń w RDLP w Łodzi, Kłobuck i Gidle w RDLP w Katowicach oraz Włoszczowa w RDLP Radom.

Na terenie Nadleśnictwa Radomsko znajduje się 23937,85 ha lasów. Większość lasów 71,6%, to lasy stanowiące własność Skarbu Państwa należące do Nadleśnictwa Radomsko oraz innych własności państwowych. Pozostałe 28,4%, to lasy stanowiące własność osób fizycznych o powierzchni 6 811 ha. Wskaźnik lesistości w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Radomsko 20,49%, jest nieco niższy od krajowego 28,1%.

Fakt zajmowania przez lasy około jednej piątej powierzchni regionu sprawia, że spełniają one znaczącą rolę w kształtowaniu przestrzeni przyrodniczej regionu radomszczańskiego, w tym przede wszystkim lasy Skarbu Państwa będące w zarządzie Nadleśnictwa Radomsko.

Nadleśnictwo Radomsko w obecnych granicach powstało w 2004 r.  01 stycznia 2004 roku przejęto z Nadleśnictwa Bełchatów ok. 703 ha, zgodnie z Zarządzeniem Nr 105/2003 Dyrektora Generalnego LP z dnia 16 grudnia 2003 r. Z dniem 1 marca 2004 roku Zarządzeniem nr 13/2004 Dyrektora Generalnego LP z dnia 24 lutego 2004 r., włączono do Nadleśnictwa Radomsko cały Obręb Pajęczno z Nadleśnictwa Kłobuck o powierzchni 3234 ha, z Nadleśnictwa Gidle 131 ha do Obrębu Pajęczno, 409 ha do Obrębu Radomsko i 1051 ha do Obrębu Kobiele oraz wyłączono do Nadleśnictwa Gidle 480 ha z Obrębu Radomsko i 765 ha z Obrębu Kobiele. W 2005 roku Decyzją Dyrektora Generalnego LP z dnia 25 lipca 2005 r., wyłączono z Obrębu Radomsko 72 ha, które włączono do Obrębu Pajęczno.

Lasy Nadleśnictwa Radomsko są lasami wielofunkcyjnymi. Obok funkcji gospodarczych spełniają również funkcje ochronne, w ramach różnych kategorii ochronności.

Uwzględnienie ochronnych i społecznych funkcji lasów znalazło wyraz w zaliczeniu: 10 126,36 ha do lasów ochronnych.