Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Radomsko położone jest w województwie łódzkim, na obszarze trzech powiatów oraz w województwie śląskim, gdzie zajmuje teren powiatu częstochowskiego w gminie Kruszyna.

Lasy regionu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi sprawuje nadzór nad prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie centralnej Polski. Zasięg terytorialny RDLP w Łodzi wynosi ponad 22 696 km² i charakteryzuje się najmniejszą lesistością, która wynosi 21% przy lesistości Polski 29,6%. Pod względem administracyjnym obszar obejmuje teren 6 województw, 37 powiatów i 217 gmin. Największa powierzchnia zasięgu działania, jest na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego.