Wydawca treści Wydawca treści

Postępowanie przy wycince w lesie prywatnym

Jeśli jesteś posiadaczem lasu prywatnego w razie potrzeby wycinki drzew powinieneś zachować określone zasady. Znajdziesz tu wszelkie potrzebne informacje.

Nadleśnictwo Radomsko pełni nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, na podstawie Porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Radomsku.
 
Powierzchnia lasów nadzorowanych wynosi 5 957 ha, położonych w zasięgu terytorialnym 11 gmin i miasta Radomska. Na terenie powiatów: częstochowskiego, pajęczańskiego i piotrkowskiego Nadleśnictwo nadzoru nad lasami niepaństwowymi nie sprawuje.
 
Nad poprawnym kształtem gospodarki leśnej w lasach nadzorowanych czuwają pracownicy terenowi nadleśnictwa. Zarządzają oni pozyskaniem drewna, nadzorują wykonanie koniecznych zabiegów hodowlanych takich jak czyszczenia, trzebieże, zalesienia i odnowienia.

Kontakt do osób pełniących nadzór nad lasami niepaństwowymi w poszczególnych gminach

Gmina Pełniący nadzór Dni urzędowania w gminie Telefon kontaktowy
Radomsko Mariusz Jagoda II czwartek miesiąca 608 284 781
Ładzice Marek Ogorzałek II czwartek miesiąca 530 394 861
Gomunice Adrian Gros II czwartek miesiąca dyżur w leśniczówce Leśnictwa Kocierzowy 606 796 302
Kamieńsk Miasto Adrian Gros II czwartek miesiąca dyżur w leśniczówce Leśnictwa Kocierzowy 606 796 302
Kamieńsk Obszar Wiejski Adrian Gros II czwartek miesiąca dyżur w leśniczówce Leśnictwa Kocierzowy 606 796 302
Kodrąb Kamil Kucharski III czwartek miesiąca/ osada Lipowczyce (Wólka Pytowska) 792 035 683
Dobryszyce Rafał Warcicki II czwartek miesiąca 606 796 316
Masłowice Marcin Gonera II czwartek miesiąca/ UG Masłowice 606 796 314
Wielgomłyny Bartłomiej Tkacz II czwartek miesiąca 534 699 259
Żytno Maciej Radomski III czwartek miesiąca/ dyżur w podleśniczówce Wola Życińska 534 073 968
Kobiele Wielkie Damian Latocha II czwartek miesiąca 698 738 278
Lgota Wielka Dariusz Smycz II czwartek miesiąca/ UG Lgota Wielka 606 936 506