Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Ochrona lasu jako dział gospodarki leśnej zajmuje się zabezpieczaniem lasu przed szkodami biotycznymi (powodowanymi czynnikami przyrody ożywionej), szkodami abiotycznymi (powodowanymi czynnikami przyrody nieożywionej) i antropogenicznymi (powodowanymi przez człowieka).

W przeciwdziałaniu zagrożeniom stosowane są na terenie Nadleśnictwa biologiczne metody ochrony lasu. Zmniejszana jest liczba stosowanych środków chemicznych na korzyść preparatów biologicznych (np. Phlebia gigantea - grzyb zapobiegający rozwojowi groźnego szkodnika korzeniowca wieloletniego), feromonów, popierania naturalnych antagonistów, wzbogacania bioróżnorodności i inne.

Pamiętajmy, że w przyrodzie nie ma szkodników, każdy organizm ma swoje miejsce i zadanie do wykonania, to człowiek wywołuje zagrożenie poprzez stwarzanie warunków do nadmiernego rozwoju niektórych gatunków. W ekosystemie przyroda sama reguluje wielkość poszczególnych populacji i wzajemne relacje pomiędzy gatunkami.