Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Lesistość obszaru w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa wynosi ok. 21%. Ogólna po-wierzchnia lasów to 23 258,24 ha, z tego lasy w zarządzie nadleśnictwa zajmują 17 127,24 ha, czyli 72% lasów tego terenu. Resztę terenu stanowią lasy innych form własności, głównie lasy prywatnych właścicieli.

Obręb Kobiele Wielkie składa się z jednego dużego kompleksu, kilku średnich oraz kilku małych kompleksów. Większość kompleksów w obrębie stanowią obiekty bardzo małe – będące działkami leśnymi.
Obręb Radomsko to jeden bardzo duży kompleks i małe oraz bardzo małe działki leśne.
W Obrębie Pajęczno nie występują duże kompleksy leśne. Występują 3 średnie kompleksy. Liczba małych kompleksów leśnych i działek leśnych jest tu mniejsza niż w pozostałych dwóch obrębach nadleśnictwa. 
Ogólna powierzchnia lasów świata wynosi około 4 033 060 tys. ha. Przeciętna lesistość w krajach świata (w stosunku do powierzchni lądowej) wynosi około 31%. Na 1 mieszkańca Ziemi przypada około 0,60 ha lasu, tj. około 2,5 krotnie więcej niż w Polsce.
Największym zwartym kompleksem leśnym w Obrębie Kobiele Wielkie jest kompleks Krzętów o powierzchni ponad 2 000 ha. Sześć kompleksów wykazuje powierzchnię ponad 500 ha: Bąkowa Góra, Masłowice, Kodrąb, Wilkowice, Brzezie, Kobiele Wielkie. Występują także mniejsze kompleksy położone wśród lasów innych własności. 
 
W Obrębie Radomsko największy kompleks leśny ma powierzchnię ponad 4000 ha, składa się z następujących uroczysk: Grzebień, Stobiecko Miejskie, Strzałów, Kruszyna, Lipie. Ponad 100 ha powierzchni mają uroczyska: Pytowice, Jedlino, Kocierzowy. Pozostałe kompleksy są małe lub bardzo małe.
W Obrębie Pajęczno znajdują się trzy średnie kompleksy leśne: Patrzyków, o powierzchni ponad 900 ha oraz Siedlec i Księży Las – Makowska z powierzchnią ponad 500 ha. W skład obrębu wchodzi ok. 200 kompleksów małych, porozrzucanych lub otoczonych lasami innych własności.