Położenie

Nadleśnictwo Radomsko

Historia

Po raz pierwszy Nadleśnictwo Radomsko z obecnymi obrębami: Kobiele Wielkie i Radomsko utworzone zostało na podstawie zarządzenia nr 60 Dyrektora Naczelnego Lasów Państwowych z dnia 15.12.1975 r. Nadleśnictwo Radomsko w obecnych granicach powstało w 2004 r.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Radomsko pozyskuje dotacje z funduszy zewnętrznych. W ostatnich latach były to głównie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska